Odstúpenie od kúpnej zmluvy – Formulár na stiahnutie

Ak ste si kúpu nášho tovaru pre akýkoľvek dôvod rozmysleli a hodláte nám ho zaslať naspäť, vrámci formalít vám postačí tento formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Stiahnete si ho kliknutím na tento odkaz:

Formulár na odstúpenie od zmluvy – Dokument na stiahnutie

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku je ošetrené riadne v zmysle §7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, alebo služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy a jej vybavovaní vychádzame plne z podmienok, ktoré stanovuje zákon a snažíme sa v plnej miere vyhovieť vašim požiadavkam.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.

Vaša Drahomíra.